Category: Razvojni projekti

Obavijest o nabavi

U sklopu Interreg V-A Hungary-Croatia 2014-2020. projekta objavljujemo obavijest o nabavi za naš projekt “Liquid Manure Tanker” :